Avbokningsregler 2022

Avbokningsregler 2022 - hos Fru Strid


REGLER VID KÖP AV KURS 


Kursanmälan hos Fru Strid

Anmälan till en kurs sker via Fru Strids hemsidas webbutik. Anmälan är bindande fr o m det datum du valt att betala med kort direkt, swish eller PlusGoiro, se nedan.
M
en att den kan återtas enligt reglerna om ångerrätt i Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59). Reglerna om ångerrätt beskrivs nedan. Vid anmälan och eventuellt återtagande av anmälan följer vi konsumentlagstiftningen. Läs vad det innebär nedan


Erbjuden kursplats bekräftas av dig och din anmälan är bindande

Tidpunkt för kursstart är angivna på hemsidan www.frustrid.se.

Du anmäler dig = binande, genom att tacka ja till en plats via mail eller direkt i webbutiken eller får en faktura.

Du betalar med betalkort, swish 123 183 84 16 eller via BangGiro 165 89 86-3.


Beviset på att du fått plats bekräftas i ett svarsmail från Fru Strid eller det automatiska svarsmail du får från webbutiken.


Studiematerial

Kostnaden för studiematerial ingår som regel inte i kursavgiften (läs mer under respektive kurs) men visst

material finns att köpa vid kurstillfället.


Avbokningsregler

  • Vid avbokning tidigare än 30 dagar före kursstart utgår ingen övrig avgift
  • Vid avbokning 14-29 dagar före kursstart återbetalas 50% av kursavgiften
  • Vid avbokning senare än 13-8 dagar före kursstart återbetalas 25% av kursavgiften
  • Vid avbokning senare än 7 dagar före kursstart återbetalas inte kursavgiften


Särskilda skäl

Vid sjukdom eller annan jämförbar händelse (nära anhörig, olycka e dyl)

Om du avbryter en kurs på grund av sjukdom styrkt med läkarintyg eller annan jämförbar styrkt anledning som du inte kunnat förutse, återbetalas hela kursavgiften oavsett när händelsen sker.


TIPS! Om du inte kan komma till kursen, hör med ditt försäkringsbolag då ofta reseförsäkringen täcker den här typen av kostnader.


COVID-19

Om du har symtom på covid-19, feber, snuva, hosta, vill vi inte att du är kursdeltagare hos Fru Strid.

För att kringgå avbokningsreglerna ska du - eller annan person - kontakta Kicki Jonsson/Fru Strid 0704-839697 eller kicki@frustrid.se.
Fru Strid vill att du som deltar har tagit den vaccination som är avsedd för din åldergrupp eller av andra hälsoskäl.


Om betalning av kursavgift uteblir 

Skickas en påminnelse efter att kursavgiften ej är betald (om du valt att betala med Bankgiro)

Om påminnelsen ej betalas inom avigiven tid överlämnas fakturan till Kronofogdemynidigheten


Frånvaro

Om du uteblir från något kurstillfälle av annan anledning än de angivna ovan, är det tillfället förbrukat. Du kan således inte kostnadsfritt ta igen det tillfället senare under kursen eller få ekonomisk kompensation för dettillfälle då du var frånvarande.


Inställd kurs

Om kursen måste ställas in p g a sjukdom, olycka eller annan öförutsedd händelse betalas hela kursavgifen tillbaka till kursdeltagaren. Kursdeltagaren kontaktas via mail eller post.


Olycksfallsförsäkring

Som deltagare är du inte försäkrad till och från kurslokalen, du måste själv se till att du är försäkrad till ochfrån samt under kurstillfället.


Under 18 år

Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd och uppge målsmans personuppgifter för att göra enbokning.